Twój koszyk jest pusty
logo
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Adres
JUST-MAX
Justyna Wojdowska
ul. Rolnicza 2B
06-300 Przasnysz
justmax@onet.eu
Menu
Producenci

strona główna: Polityka prywatności


 • Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Wiktor Zajkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPHU Wiktor Zajkiewicz, pod adresem 95-054 Ksawerów, ul. Widzewska 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki za numerem 7925, NIP 779-234-79-34, REGON: 470815867 , zwany dalej "Operatorem".

 • Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora, w szczególności sklepu internetowego www.oponyprzemyslowe.com, zwanego dalej Sklepem

 • Operator zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 • Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 • Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności powiązane z realizowanymi na rzecz Klienta usługami w ramach funkcjonowania Sklepu.

 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.

 • Klient ma możliwość wystąpienia o usunięcie danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa

 • Operator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient:
  • nie uregulował wszystkich należności wobec Operatora, 
  • w sposób istotny naruszył Regulamin
  • naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • Operator zobowiązuje się stosować wszelkie, niezbędne i odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, a także zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych, w celu ochrony danych osobowych Klientów, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 • Operator zobowiązuje się chronić dane osobowe Klientów od ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

 • Operator informuje, iż podczas korzystania ze sklepu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe tzw. "cookies". Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na sklepie. W plikach cookies zapisują się informacje niezbędne do prawidłowego działania niektórych funkcji sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

  Na podstawie zawartości plików cookies Operator nie ma możliwości zidentyfikowania Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkownika.

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmian tych Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 • Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności | Regulamin RODO JUST-MAX JUSTYNA WOJDOWSKA | Warunki Gwarancji | OGRANICZAMY EMISJĘ CO2 | O nas | Projekty Unijne | Projekty unijne CD | formularz kontaktowy          
Oferujemy największy wybór opon przemysłowych, rolniczych i budowlanych w dogodnej cenie. Jeśli nie masz pieniędzy na nową oponę kup używaną .Gwarantujemy ,że każdy znajdzie coś dla siebie.