Twój koszyk jest pusty
logo
Logowanie:
Wyszukiwarka:
Adres
JUST-MAX
Justyna Wojdowska
ul. Rolnicza 2B
06-300 Przasnysz
justmax@onet.eu
Menu
Producenci

strona główna: Warunki Gwarancji


Wszelka sprzedaż opon oraz  usługi prowadzone przez  naszą firmę podlegają gwarancjom, reklamacjom, zwrotom zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej.

 WARUNKI GWARANCJI  FIRMY JUST-MAX  NA OPONY REGENEROWANE

 JUST-MAX gwarantuje, że regenerowane opony są wolne od wszelkich  wad materiałowych i wad wykonania, które mogą negatywnie wpłynąć na żywotność tych opon w okresie  jednego  ROKU. Jeśli okaże się, że opona jest wadliwa po naszym badaniu, naprawimy ją lub wystawimy notę ​​korekcyjną proporcjonalną do niewykorzystanej części oryginalnego bieżnika uszkodzonej opony.

 

 

-   Niniejsza gwarancja dotyczy opon regenerowanych i jest ważna przez maksymalny okres jednego roku od daty zakupu.

-   Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu.

-   Niniejsza gwarancja nie będzie obowiązywać, jeśli opona została naprawiona, nieprawidłowo zainstalowana, zmieniona lub nie była używana zgodnie z jej przeznaczeniem.

-   Tylko Just-Max jest upoważniony do weryfikacji i udzielania rekompensat w ramach niniejszej gwarancji lub do modyfikowania jej postanowień.

-   Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z podatkami, usługami, montażem i transportem w odniesieniu do opon objętych roszczeniami, za co odpowiedzialność ponosi właściciel opony zgłoszonej w ramach gwarancji.

-   O trwałości opony w praktyce decyduje wiele czynników, często poza kontrolą producentów, np. Wybór bieżnika i mieszanki gumy przez klienta, charakter miejsca pracy, warunki na torze, czas pracy cykl, liczba cykli na dzień, średnie i maksymalne prędkości, obciążenia wynikające z opon, temperatura pracy, regularna kontrola ciśnienia w oponach, styl jazdy operatora.

 

W żaden sposób niniejsza gwarancja nie może być rozumiana jako przedstawienie, że uszkodzenie opony nie może nastąpić.

Gwarancja firmy Just-Max podlega, ale nie ogranicza się do następujących wyłączeń:

-   Opony zakupione ponad dwanaście miesięcy od daty zakupu.

-   Opona o pozostałym śladzie wynoszącym 20% lub mniej jest
uważana za całkowicie zużytą.

-   Nieregularne zużycie lub uszkodzenia spowodowane niebezpieczeństwami na drodze (rozcięcia, cięcia, złamania, przebicia, łamanie się, zaczepy), niewłaściwe użycie, niewłaściwy montaż, niewłaściwe zastosowanie, niewłaściwe napełnianie, przeciążenie, zaniedbanie, nadmierna prędkość, bieganie, korzystanie z zatwierdzone felgi, wadliwe hamulce i / lub amortyzatory, uszkodzenia spowodowane przez użycie łańcuchów, niewspółosiowość i / lub brak równowagi kół / felg, działanie chemiczne, pożar, kolizja, umyślne uszkodzenie lub uszkodzenie spowodowane przez stan mechaniczny pojazdu.

-   Opony przekraczały ich TMPH lub TKPH.

-   Opony działają w zastosowaniach przekraczających zalecane przez sprzęt obciążenia i prędkości.

-   Opony montowane z rurami lub o-ringami niezatwierdzonymi przez Just-Max.

-   Roszczenia dotyczące szybkiego lub nierównego zużycia bieżnika nie są objęte niniejszą gwarancją.

-   Koszt usunięcia opon z gwarancją: koszt usunięcia leży w gestii klienta.

-   Użycie wszelkiego rodzaju wypełnień do opon litych  lub płynnych powoduje unieważnienie wszystkich gwarancji.

-   Wszelkie modyfikacje opony, takie jak pogłębianie, naprawa itp., Unieważniają wszelkie gwarancje.

 Koszty związane z naprawą opon nie są objęte gwarancją, o ile nie zostały wcześniej zatwierdzone przez Just-MaxWARUNKI GWARANCJI  FIRMY  JUST-MAX  NA OPONY  UŻYWANE WULKANIZOWANE

Gwarancja obejmuje miejsce wulkanizacji, a nie całej opony.
Okres gwarancji opon  rolniczych i przemysłowych wynosi 3 miesiące od daty zakupu.

Zgłoszenia reklamacji należy dokonywać w punkcie zakupu opon.
Warunkiem  rozpatrzenia reklamacji jest:
Dostarczenie reklamowanej opony do punktu przyjmującego reklamację
W przypadku  nie uznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta.
 Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
a)nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające z nadmiernych  nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur;
b)używania opon  nie zgodnie z przeznaczeniem  i/lub parametrami technicznymi
c)nieprawidłowego montażu lub demontażu  np. bez użycia pasty monterskiej, w  tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym rozmiarze  lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona  i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o nieprawidłowym  typie i wymiarze, innym niż zalecane przez  producenta.
d)eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opon  i/lub dopuszczalnych  nacisków na osie wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami

e)jazdy z nadmierną  prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania i jazdy z zablokowanymi kołami
f)niewłaściwego stanu technicznego pojazdu , w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP)
g)eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim)
 h)nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych  i pogodowych, i)przecięcia, przebicia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę czołem  bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę w jezdni, wypadku lub kolizji itp.
 j)szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. „poząbkowania”
 k)odłupania, wyszarpania gumy bieżnika
 l)umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony m)naturalnego procesu starzenia się gumy
Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem reklamacji niedogodności lub koszty.

 

W przypadku  uznania zgłoszonej reklamacji  firma JUST-MAX dokonuje się wymiany opony  a przypadku  braku dostępności opon w danym  rozmiarze dokonuje się zwrotu ceny zakupu opony, przy czym w przypadku wymiany opony, wymiana może nastąpić po wpłaceniu przez klienta kwoty odpowiadającej procentowemu  stopniowi zużycia reklamowanej opony, a w przypadku zwrotu ceny zakupu opony, zwrot nastąpi z potrąceniem  kwoty odpowiadającej procentowemu  stopniu zużycia reklamowanej opony.

Uwaga: W ramach  uznanej reklamacji opon  używanych wulkanizowanych Just Max może dokonać bezpłatnej naprawy.

 

WARUNKI GWARANCJI  FIRMY JUST-MAX  NA OPONY UŻYWANE

Okres gwarancji opon  używanych  rolniczych  i przemysłowych  wynosi
1 miesiąc od daty zakupu.
Natomiast warunki zgłaszania reklamacji do firmy JUST-MAX  oraz jej  rozpatrywanie przebiega tak jak w  przypadku opon  używanych wulkanizowanych.

 ** dokument opracowany przez firmę Just-Max


Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności | Regulamin RODO JUST-MAX JUSTYNA WOJDOWSKA | Warunki Gwarancji | OGRANICZAMY EMISJĘ CO2 | O nas | Projekty Unijne | Projekty unijne CD | formularz kontaktowy          
Oferujemy największy wybór opon przemysłowych, rolniczych i budowlanych w dogodnej cenie. Jeśli nie masz pieniędzy na nową oponę kup używaną .Gwarantujemy ,że każdy znajdzie coś dla siebie.